Дом » Централна Србија » Зајечарски управни округ » Општина Књажевац » Књажевац

Улица Именик Књажевац, Општина Књажевац

админ центар

 • Књажевац

улице уКњажевац

 • Ј

 • Љ

 • Њ

 • А

 • Б

 • В

 • Г


 • (пешачки)
 • Д


 • (основни)
 • И


 • (секундарни)
 • К


 • (секундарни)

 • (секундарни)
 • Л

 • М

 • О

 • П

 • С

 • Т


 • (секундарни)
 • Ф

 • Ц

места

градови

  ОСМ Ознаке

гранични ознаке
дминистративни ниво9
границадминистративни
имеКњажевац
становништво16350
population:census:202216350
population:date2022
ref:RS:naselje717657
source:populationRZS
типграница
место ознаке
Тип местоградови
wikidataQ1011275
wikipediasr:Књажевац