Дом » Војводина » Јужнобачки управни округ » Град Нови Сад » Нови Сад » МЗ Шангај

Улица Именик МЗ Шангај, Нови Сад

админ центар

 • Месна заједница Шангај

насеља уМЗ Шангај

улице уМЗ Шангај

 • К

 • Каћки пут
  (навоз на шине)
 • У

 • Улица I
 • Улица II
 • Улица III
 • Улица IV
 • Улица V
 • Улица VI
 • Улица VII
 • Улица VIII

места

  ОСМ Ознаке

гранични ознаке
дминистративни ниво10
границадминистративни
имеМЗ Шангај
ref:RS:mesna_zajednica803499
sourceopen Serbian cadastre data Jan 2022
типграница